Яким чином можна укласти договори з партнерами, клієнтами або ...?

вирішено

...постачальниками? Які є правові аспекти укладання та виконання договорів, а також механізми врегулювання спорів?

20.06.2023 15:41 280

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Дотримання процедури укладання господарського договору є юридично встановленою вимогою. Незважаючи на те, що сторони зазвичай самостійно визначають зміст договору на основі принципу свободи договору, процедура його укладання регулюється законом. Головною метою будь-якого договору є досягнення цілей, які сторони прагнули досягти, і, коротше кажучи, після виконання умов договору кожна сторона повинна бути задоволена результатами співпраці. Дотримання такої важливої процедури укладання договору є гарантією того, що договір буде виконуватися у майбутньому, а суб'єкти господарювання отримають вигоди від нього (необов'язково лише матеріальні) та обопільну користь.

За загальними умовами укладення договору має бути в обов'язковому порядку наявний ряд складових, таких як: наявність взаємної згоди щодо усіх істотних умов договору, надання пропозиції щодо укладення (оферта) - прийняття пропозиції (акцепт), зазначення сторонами місця і часу, моменту, з якого договір вважається укладеним, а також інші особливості за певними видами договорів.

Договір вважається укладеним, якщо сторони у належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Це правило зазначено у ч. 1 ст. 638 ЦК України.

У разі порушення стороною договору, інша сторона може вимагати відшкодування збитків, в тому числі шляхом звернення до суду.

21.06.2023 09:16

Теги

Схожі питання