Яким чином можна відсторонити керівника організації або членів керівного..?

вирішено

...органу в разі неефективного керівництва або недодержання юридичних вимог?

08.06.2023 11:23 337

Відповіді

Photo of lorina200215 Лорина Федан

Такі питання розглядає комісія з трудових спорів або примирна комісія. Ці комісії розглядають та вирішують трудові спори, які виникають між працівником і роботодавцем або уповноваженим ним органом, з приводу порушення прав та законних інтересів працівників.

Комісія з трудових спорів обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 чоловік. Якщо на підприємстві працює менше ніж 15 осіб, комісія з трудових спорів не створюється і працівник має право звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті (міськрайонного) суду.

Так як зараз в Україні діє особливий правовий режим, то комісія по трудових спорах, з приводу порушення та захисту прав та інтересів працівників не може створюватися та функціонувати.

08.06.2023 17:05

Теги

Схожі питання