Що треба для звернення в комісію по трудових відносинах?

вирішено
Без деталей.
28.06.2023 21:31 277

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Відповідно до статті 225 КЗпП, працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком.

Згідно з статтею 226 КЗпП, комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви.

Отже, для звернення до комісії по трудових спорах, необхідно звернутись до останньої із відповідною заявою у вищевказані строки. У заяві необхідно викласти суть питання та вимоги.

Комісія по трудових спорах приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У рішенні зазначаються: повне найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, роботодавця або його представників, результати голосування і мотивоване рішення комісії.

Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, роботодавцю.

29.06.2023 09:41

Теги

Схожі питання