Як стати адвокатом в Україні?

вирішено
Без деталей.
27.06.2023 17:58 480

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Для допуску до здачі кваліфікаційного іспиту, необхідно звернутись до КДКА за місцем проживання із відповідною заявою.

До вищевказаної заяви необхідно додати наступні документи:

  1. Нотаріально посвідчена копія документу державного зразка, що підтверджує набуття  повної вищої освіти та додатки до нього;
  2. Документ, що підтверджує наявність  стажу роботи в галузі права;
  3. Витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" (скорочений);
  4. Довідка медичної установи про стан здоров'я (довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин форма № 100-2/о, затверджена наказом МОЗ України № 651 від 18.04.2022 року);
  5. Власноруч  написана довідка на підтвердження  того, що заявник за останні два роки не складав кваліфікаційний іспит, не отримував свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності та не позбавлявся такого свідоцтва;
  6. Копія документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання;
  7. Копія картки фізичної особи-платника податків;
  8. копія документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Після успішної здачі кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, необхідно пройти шестимісячне стажування. (Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки)

Після успішного проходження стажування, особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів регіону присягу адвоката України.

Особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.

27.06.2023 18:15

Теги

Схожі питання