Як законно оформити стажування на роботі?

вирішено
Без деталей.
27.06.2023 10:08 344

Відповіді

Photo of 30.09.tana2002 Тетяна Мазур

Загалом, Законом передбачено лише два випадки стажування:

  1. З метою набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, навичок та умінь, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетентностей здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, ступені вищої освіти молодшого бакалавра або бакалавра та продовжують здобувати освіту на наступному рівні освіти - про це йдеться в статті 29 вище вказаного закону.

  2. За сприяння Державної служби зайнятості України громадяни з числа зареєстрованих безробітних можуть за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти професійне навчання - стаття 35 Закону.

У першому випадку укладається - договір про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, затверджениий постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20 .

У другому - договір про професійне навчання безробітного відповідно до Наказу від 31.05.2013 р. №318/655.

** У всіх інших випадках роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку — з першого дня виконання ним трудової функції.**

Єдине що, з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, керівником може встановлюватись випробування. Відповідно до ст. 26 КЗпП умова про випробування має бути відображена у наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу. У період випробування на таких працівників поширюється всі вимоги законодавства про працю.

27.06.2023 11:03

Теги

Схожі питання