Що робити, якщо виникає конфлікт з приводу розуміння або тлумачення…?

вирішено

…окремих положень договору оренди?

22.06.2023 12:21 304

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

За змістом частини 1 статті 637 Цивільного кодексу України тлумачення умов договору здійснюється відповідно до статті 213 цього Кодексу. Аналіз положень статті 213 Цивільного кодексу України свідчить, що тлумачення правочину - це з`ясування змісту дійсного одностороннього правочину чи договору (двостороннього або багатостороннього правочину), з тексту якого неможливо встановити справжню волю сторони (сторін).

У частинах третій та четвертій статті 213 Цивільного кодексу України визначаються загальні способи, що застосовуватимуться при тлумаченні, які втілюються в трьох рівнях тлумачення.

Перший рівень тлумачення здійснюється за допомогою однакових для всього змісту правочину значень слів і понять, а також загальноприйнятих у відповідній сфері відносин значення термінів.

Другим рівнем тлумачення (у разі, якщо за першого підходу не вдалося витлумачити зміст правочину) є порівняння різних частин правочину як між собою, так і зі змістом правочину в цілому, а також з намірами сторін, які вони виражали при вчиненні правочину, а також з чого вони виходили при його виконанні.

Третім рівнем тлумачення (при без результативності перших двох) є врахування:

  • мети правочину,
  • змісту попередніх переговорів,
  • усталеної практики відносин між сторонами (якщо сторони перебували раніш в правовідносинах між собою),
  • звичаїв ділового обороту;
  • подальшої поведінки сторін;
  • тексту типового договору;
  • інших обставин, що мають істотне значення.

У постанові від 18 квітня 2018 року у справі № 753/11000/14-ц Об'єднана палата КЦС ВС сформулювала правовий висновок, що у разі, коли правила тлумачення, визначені ЦК України, не дають можливості визначити дійсний зміст умов договору, потрібно застосувати тлумачення contra proferentem («слова договору повинні тлумачитись проти того, хто їх написав»).

22.06.2023 12:44

Теги

Схожі питання