Які юридичні процедури потрібно виконати для розірвання договору оренди…?

вирішено

..житла?

22.06.2023 12:18 347

Відповіді

Photo of lorina200215 Лорина Федан

Цивільним законодавством передбачено декілька підстав для розірвання договору найму (оренди) житла, а саме:

  1. за згодою сторін, якщо інше не передбачено договором;
  2. за рішенням суду;
  3. у разі односторонньої відмови від договору.

Наймодавець може вимагати дострокового розірвання договору. Зокрема, договір найму частини будинку, квартири, кімнати (частини кімнати) може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім’ї. При цьому, наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці.

Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі істотного порушення договору наймачем. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої нею шкоди, друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Право односторонньої відмови від договору найму (оренди) житла належить  наймачеві. Існує декілька випадків, коли він може скористатися таким правом. По-перше, наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці. В даному випадку, важливо, щоб наймач виконав свій обов’язок щодо попередження наймодавця про намір розірвати договір. Оскільки, якщо наймач звільнить помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від нього плату за найм житла за три місяці, якщо доведе, що він не міг укласти договір найму житла на таких самих умовах з іншою особою. По-друге, наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому.

22.06.2023 14:48

Схожі питання