Яким чином можна отримати доступ до медичної інформації про ...?

вирішено

...свою родину? Які є права пацієнта на отримання копій медичних документів та правила їх передачі?

16.06.2023 00:04 366

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Право особи ознайомлюватись з відомостями про себе закріплено в Конституції України (ч. 3 ст. 32). Доступ до достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я також передбачений Цивільним кодексом України (ст. 285).

Згідно з Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», медичний працівник зобов'язаний надати пацієнту в доступній формі інформацію про стан його здоров'я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів.

Отже, виходячи із вищевикладеного, Ви можете отримати копій медичних документів шляхом подання відповідного запиту до медичного закладу.

Щодо доступу до медичної інформації інших осіб, повідомляю наступне.

Відповідно до ч.1 ст.286 Цивільного кодексу України, фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.

Виключення встановлені в ч.2 ст. 285 Цивільного кодексу України, а саме: батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан здоров'я дитини або підопічного.

16.06.2023 20:50

Теги

Схожі питання