Яким чином можна визначити, чи є дії колектора законними?

вирішено

Які є межі дозволених дій колекторів та які є права споживачів у взаємодії з колекторськими агентствами?

14.06.2023 16:30 351

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

19.03.2021р. Верховною Радою України був прийнятий закон про протидію колекторам (№4241).

Відповідно до Закону, колекторська компанія визначається як юридична особа (в тому числі фінансова установа), яка в інтересах кредитодавця та/або нового кредитора відповідно до договору з таким кредитодавцем та/або новим кредитором здійснює врегулювання простроченої заборгованості та включена до Реєстру колекторських компаній, який вестиме Національний банк України.

Законом встановлено вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості, а саме:

  • дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;
  • інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості та/або відступлення права вимогу новому кредитору;
  • укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;
  • повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору (у строки та порядку, що визначені Національним банком України);
  • контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;
  • обов’язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).

Законом також встановлено вимоги до взаємодії зі споживачем (його представником) під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки), яка може відбуватись шляхом:

  • безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори);
  • надсилання повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, в тому числі без залучення працівників шляхом використанням програмного забезпечення);
  • надсилання поштових відправлень (за місцем проживання або за місцем роботи).

Тепер колектори не можуть погрожувати, шантажувати, наприклад виїздом групи, вводити в оману з приводу відсотків та неустойки, дзвонити позичальнику або його родичам, сусідам чи колегам.

Суворо заборонено повідомляти про борг родичам клієнтів МФО.

Колектор зобов'язаний представитись, повідомити назву компанії та розмір боргу з розбивкою за відсотками, тілом кредиту та неустойки. А на вимогу споживача - зобов'язаний надати підтверджуючі документи протягом 7 днів.

Банк зобов'язаний інформувати позичальника з якими колекторськими компаніями він працює.

Якщо колектори порушують Закон, виникає наступна відповідальність: штраф (51 000 - 102 000 грн), виключення з реєстру, кримінальна відповідальність, втрата права займатися колекторським бізнесом.

15.06.2023 09:14

Теги

Схожі питання