Яким чином можна захистити свої права та інтереси під час процесу ...?

вирішено

...примусової ліквідації? Які є можливості оскаржити рішення про ліквідацію?

08.06.2023 11:14 333

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Ліквідація є однією із форм припинення юридичної особи.

Відповідно до статті 110 Цивільного кодексу України, юридична особа ліквідується:

  1. за рішенням її учасників, суб’єкта управління державної або комунальної власності або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
  2. за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;
  3. за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

Згідно зі статтею 110 Цивільного кодексу України, основами для припинення юридичної особи за рішенням суду можуть бути такі обставини: недійсна державна реєстрація юридичної особи, визнання юридичної особи банкрутом, позов учасника юридичної особи або позов відповідного органу державної влади. Також причинами для ліквідації юридичної особи за рішенням суду можуть бути незаконна діяльність, невідповідність розміру статутного капіталу, неподання фінансової податкової звітності протягом року, а також виявлення ознак фіктивної діяльності юридичної особи.

Якщо Ви не згодні із судовим рішенням про ліквідацію юридичної особи, то є можливість оскаржити його в апеляційному та касаційному порядках.

Щодо захисту прав робітників під час процедури ліквідації

Відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем лише у випадку, зокрема при зміні в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Звільнення за пунктом 1 ст. 40 КЗпП провадиться з наданням гарантій, пільг і компенсацій, передбачених главою III-А КЗпП. Детальніше із ними можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n324

Відповідно до чинного законодавства, не існує можливості виключити строк попередження працівника про його майбутнє звільнення (не менше ніж за 2 місяці) у разі його перебування у відпустці або тимчасовій непрацездатності. В ситуації, коли строк попередження не був дотриманий, і якщо працівник не підлягає поверненню на роботу з інших підстав, суд встановлює нову дату звільнення, враховуючи період, протягом якого він працював після отримання попередження.

Якщо Вам необхідна допомога з оскарження рішення про ліквідацію юридичної особи, то будь ласка звертайтесь.

08.06.2023 21:26

Теги

Схожі питання