Чи може дитина при досягненні 14 років змінити прізвище без згоди батька..?

вирішено

...якщо останній не бере участі у вихованні протягом 12 років та має заборгованість з аліментів більше 50 тисяч?

07.06.2023 20:04 410

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

З 16-ти років дитина має право на власний розсуд змінити своє прізвище та ім’я, не запитуючи дозволу батьків і опікунів.

Однак, відповідно до статті 295 ЦК України, фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий з батьків:

  1. помер;
  2. визнаний безвісно відсутнім;
  3. оголошений померлим;
  4. визнаний обмежено дієздатним;
  5. визнаний недієздатним;
  6. позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини;
  7. відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження;
  8. відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

07.06.2023 22:31

Схожі питання