Яким чином ФОП може захистити свої інтелектуальні права? Які є процедури…?

вирішено

…реєстрації та захисту авторських прав, товарних знаків чи патентів?

06.06.2023 10:21 399

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Право інтелектуальної власності визначається як право особи на результати її інтелектуальної творчості або на інші об'єкти, що підлягають захисту за законодавством, зокрема згідно зі статтею 418 Цивільного кодексу України.

Право інтелектуальної власності складається з особистих немайнових прав інтелектуальної власності та/або майнових прав інтелектуальної власності, зміст яких стосується конкретних об'єктів інтелектуальної власності, що визначаються Цивільним Кодексом України та іншими відповідними законами, такими як «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти рослин» та іншими.

Право інтелектуальної власності є недоторканним, і жодна особа не може бути позбавлена такого права або обмежена в його реалізації, за винятком випадків, передбачених законом.

Інтелектуальна власність відноситься до загального поняття, яке включає в себе виняткові права на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації. Це охоплює права, що стосуються літературних, художніх і наукових творів, виконавської діяльності артистів, звукозаписів, радіо- і телепередач, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, фірмових найменувань тощо.

Захист та види відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності

Кримінальна

Відповідно до статті 176 Кримінального кодексу України, особи, які порушили авторське право і суміжні права, зокрема шляхом незаконного відтворення, розповсюдження наукових, літературних і мистецьких творів, комп'ютерних програм і баз даних, а також незаконного відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконного тиражування та поширення на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, якщо завдана матеріальна шкода є значною.

Стаття 177 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, якщо завдана матеріальна шкода є значною.

Адміністративна

Згідно зі статтею 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність застосовується до порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема незаконного використання таких об'єктів, незаконного привласнення авторства на них або інших умисних порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються законом.

Цивільно-правова

Захист права інтелектуальної власності в цивільно-правовому контексті передбачає можливість звернутися до суду. Кожна особа має право на судовий захист свого права інтелектуальної власності.

Форми захисту прав інтелектуальної власності

Є дві форми захисту прав інтелектуальної власності:

  1. юрисдикційна;
  2. неюрисдикційна.

Неюрисдикційний захист прав на об'єкти інтелектуальної власності включає дії юридичних і фізичних осіб, що самостійно вживають заходів для захисту своїх прав без звернення до державних або інших компетентних органів. Однією з основних форм неюрисдикційного захисту є самозахист, який передбачає активні або пасивні дії особи з метою запобігання або припинення порушення її суб'єктивного права.

Юрисдикційна форма захисту прав передбачає діяльність уповноважених державою органів з метою захисту порушених прав на об'єкти інтелектуальної власності або прав, що оспорюються. Суть її полягає в тому, що особа, чиї права та законні інтереси були порушені незаконними діями, звертається за захистом до державних або інших компетентних органів, які мають повноваження прийняти необхідні заходи для відновлення порушеного права та припинення правопорушення.

Юрисдикційна форма захисту прав поділяється на загальну та спеціальну форми здійснення передбачених законом засобів захисту. Загальна форма захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності здійснюється через судову процедуру. Спеціальна форма захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності включає адміністративний порядок захисту цих прав, який застосовується лише у випадках, визначених законодавством.

Найбільш ефективна юрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності - це судовий захист, який здійснюється судами загальної юрисдикції через цивільне, кримінальне, адміністративне та господарське провадження. Судовий захист прав здійснюється в Україні на загальних засадах судочинства.

06.06.2023 14:00

Теги

Схожі питання