Підкажіть чи є якісь правові норми, документы, щоб подовжити відпустку ...?

вирішено

... по догляду за дитиною після 6-ти років (без збереження зп). Якщо комунальне підприємство і офіційно оформлена.

05.05.2023 23:53 310

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Так, є такі правові норми.

Якщо після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, дитина потребує подальшого домашнього догляду, працівник має можливість оформити відпустку по догляду за дитиною до 6-ти років за своїм бажанням.

Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниця може оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Ця відпустка не надається особі в обов’язковому порядку, а лише у випадку, коли дитина потребує додаткового домашнього догляду.

Відповідно до частини четвертої та частини шостої статті 179 Кодексу законів про працю України , а також частини другої-третьої статті 18 Закону України «Про відпустки» підприємство, установа, організація за рахунок власних коштів може надавати одному з батьків дитини відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Відповідно до пункт 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Щоб отримати відпустку по догляду за дитиною до 6 років, працівник має подати заяву на таку відпустку та медичну довідку. Форму первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» затверджено наказом МОЗ від 11.06.2012 № 430. (https://zakononline.com.ua/documents/show/327492___327557)

15.05.2023 23:37

Теги

Схожі питання