Тато помер 08.02.23р. На мене складений заповіт:квартира. Я зараз ...?

вирішено

... закордоном і не маю можливості приїхати. Як можна без мене робити документи і взагалі які повинні бути мої дії ? Тато приватизовував землю, але до кінця не встиг і є тільки рішення сільської ради. Чи можна цю землю приватизувати мамі, чи сестрі, чи потрібно вже доробити на нього, а потім переписувати на них ? І на кого легше і економніше це зробити, щоб не переплачувати ?

28.04.2023 19:04 339

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

На сьогоднішній день існує процедура, що дозволяє спадкоємцям, що прийняли спадщину, отримати право на завершення процедури приватизації земельної ділянки. Спадкоємцям необхідно подати заяву до органу місцевого самоврядування про заміну сторони зі спадкодавця на спадкоємців у процедурі приватизації. Однак, на підставі попереднього досвіду, можна очікувати, що орган місцевого самоврядування відхилить таку заяву, оскільки вона не передбачена законом, або буде проігнорована цим органом. Порушення прав спадкоємців таким органом місцевого самоврядування можна розглядати як підставу для подання позову до суду.

На сьогоднішній день існує вже практика, коли спадкоємці, у рамках цивільного процесу і з метою вирішення спору щодо права, звертаються до суду з позовом проти органу місцевого самоврядування з метою визнання їх права на завершення приватизації земельної ділянки. У випадку, якщо існує кілька спадкоємців, вони можуть виступати спільними позивачами у цій справі. Під час обґрунтування позовних вимог, спадкоємці зазначають, що спадкодавець розпочав процедуру безоплатної приватизації земельної ділянки, проте внаслідок його смерті не було можливості її завершити. Оскільки процедура залишилася незавершеною, відсутній юридично закріплений документ, який підтверджував би право спадкоємців на цю земельну ділянку.

При розгляді цивільних справ, пов'язаних з спадкуванням, суди посилаються на інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ №24-753/0/4-13 від 16.05.2013 року "Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування" та Постанову Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року №7. Згідно з цими роз'ясненнями, суди приймають до уваги, що якщо спадкодавець не мав права власності на земельну ділянку згідно зі статтею 125 Земельного кодексу України, але розпочав процедуру приватизації земельної ділянки відповідно до чинного законодавства, а органи місцевого самоврядування відмовили спадкоємцям у завершенні процедури приватизації, то спадкоємці мають право звернутися до суду з позовами про визнання відповідного права в порядку спадкування - права на завершення приватизації та отримання державного акту про право власності на землю на ім'я спадкоємця. Важливо зазначити, що така правова позиція підтверджена Верховним Судом і викладена у постанові від 13.06.2018 року у справі №128/1911/15-ц. Крім того, Верховний Суд наголошує, що якщо громадянин, який висловив бажання приватизувати земельну ділянку, помер до прийняття компетентним органом рішення про приватизацію, то його право на завершення такої приватизації переходить до його спадкоємців у порядку спадкування.

31.05.2023 17:06

Теги

Схожі питання