Як правильно скласти заяву про відшкодування збитків внаслідок ...?

вирішено

... неправомірних дій виконавчого органу? Які документи потрібно додати до заяви?

27.04.2023 15:31 380

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Частиною 5 ст. 21 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, або вимоги про витребування майна, вилученого на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше такі вимоги вирішуються цивільними або господарськими судами.

Перелік документів:

  • позовна заява відповідно до вимог ст. 175 ЦПК, ст. 160 КАСУ, ст. 162 ГПК - залежно від суду в якому буде розглядатись справа;
  • документи, які посвідчують особу позивача;
  • письмова відповідь відповідного органу, яка засвідчує факт спору та порушення прав позивача - у разі відшкодування шкоди в результаті незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу місцевого самоврядування та їх посадових чи службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень;
  • копія нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і скасований - у випадку відшкодування шкоди в результаті прийняття органом державної влади, органом місцевого самоврядування нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і скасований;
  • докази, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та які підтверджують вказані обставини.

Згідно п. 13 ч. 2 ст. 3 Закону України "Про судовий збір" судовий збір не справляється за подання позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а також незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду.

31.05.2023 20:33

Теги

Схожі питання