Наразi я- студентка 3 курсу Харківського університету ...?

вирішено

... Харківського університету. Kонтракт денна форма навчання, через війну перебуваю в Європi, тут знайшла університет із безкоштовним навчанням у якому навчатимуся з 13 вересня. Y мене немає фінансової можливості оплачувати навчання в Україні. В університеті в Харкові навчання розпочалося 15 серпня, я відправила до деканату лист із заявою про академічну відпустку та доклала документи від европейського університету, де написано, що мене беруть на навчання на 2023-2024 навчальний рік, зазначений курс та спеціальність. Декан Харківського університету зв'язався зі мною та відмовив в академічній відпустці. Сказали, що неможливість оплачувати навчання не є пiдставою для академічної відпустки. А для академ відпустки через навчання в іншій країні, в документі вiд европейського вузу потрібно щоб була вказана з 15 серпня 2023 по ..... Так як заняття в Європi у мене починаються з 13 вересня, то вуз мені може видати тільки документ о навчаннi з 13 вересня, а в університеті в Харковi сказали, що за той період навчання, що йде зараз з 15 серпня, я зобов'язана буду оплатити (мiсяць навчання). Aбо сказали писати заяву про відрахування за власним бажанням від 15 серпня, і тоді нічого платити не потрібно буде. Будь ласка пiдкажiть як я можу отримати академiчну вiдпустку, щоб не оплачувати навчання, на підставі яких законів, тому що деканат постійно каже: покажіть закон...

25.04.2023 16:11 333

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Перелік документів, які потрібно подати для отримання академічної відпустки може дещо відрізнятися, у залежності від закладу освіти.

Пунктом 20 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту» передбачено право особи, яка навчається у закладі вищої освіти, на академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Відповідно до частини другої статті 46 зазначеного закону здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти. Частиною п'ятою цієї ж статті встановлено, що порядок відрахування (переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Відповідний проект акта розроблено Міністерством освіти і науки України, він проходить внутрішнє погодження в структурних підрозділах МОН.

Листом МОН від 23 квітня 2018 року № 1/9-257 закладам вищої освіти було рекомендовано до набуття чинності новим актом тимчасово керуватися нормами Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти, затвердженого спільним наказом МОН і МОЗ від 06 червня 1996 року № 191/153, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 червня 1996 року за № 325/1350, в частині, що не суперечить Законам України «Про вищу освіту» та «Про освіту».

Оскільки процедура надання академічної відпустки у різних закладах освіти може мати певні відмінності спочатку варто проконсультуватись у деканаті навчального закладу чи приймальній (канцелярії) директора закладу фахової передвищої освіти.

31.05.2023 21:14

Теги

Схожі питання