Які пільги будуть підприємству, якщо вони беруть працювати інваліда?

вирішено

Я інвалід 3 групи з дитинства, довічно. Якщо підприємство бере мене на роботу, чи матимуть я пільги при нарахуванні ЗП і які пільги будуть підприємству, якщо вони мене беруть на роботу?

14.08.2023 18:58 231

Відповіді

Photo of 30.09.tana2002 Тетяна Мазур

Законом передбачені наступні пільги:

  • Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю ( далі писатиму - КЗпП) при прийнятті на роботу інвалідові, направленому на роботу відповідно до рекомендацій МСЕК (містяться в довідці до акта огляду МСЕК), не можна встановлювати випробувальний строк.

  • Відповідно до статті 170 КЗпП переведення з відома працівника на легшу роботу тимчасово або без обмеження строку відповідно до медичного висновку.

  • На прохання інваліда роботодавець повинен встановити йому неповний робочий час тієї тривалості, про яку просить працівник (лист Мінсоцполітики від 28.12.2011 р. № 376/13/133-11), і створити пільгові умови праці. Оплата праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від вироблення.

  • Відповідно до статті 55 КЗпП робота інвалідів у нічний час (з 22:00 до 6:00) допускається лише з їх згоди і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

  • Відповідно до статті 63 КЗпП залучення інвалідів до наднормових робіт можливе лише з їх згоди і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

  • Відповідно до статті 182 КЗпП у випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій.

  • Відповідно до статті 10 ЗУ "Про відпустки" у перший рік роботи право на відпустку працівник-інвалід має до закінчення шестимісячного строку безперервної роботи на підприємстві (у підприємця). Інвалід має право на відпустку в слушний для нього час. Тривалість щорічної основної відпустки складає для інвалідів III групи — 26 календарних днів відповідно до статті 6. За бажанням працівника-інваліда роботодавець зобов’язаний надати відпустку без збереження зарплати щорічно тривалістю до 30 календарних днів — для інвалідів III групи.

14.08.2023 20:33