Виключення з військового обліку та переведення у відставку

Я пройшов військову підготовку при університеті у 1998 році після закінчення якої наказом МО України отримав військове звання «лейтенант запасу І розряду». Наказом КвПівн ОК мені присвоєно військове звання «старший лейтенант». На цей стан мені 46. Відповідно до ч. 1 ст. 27 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі-Закон) у запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та відповідних органах інших військових формувань. Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних. А відповідно до ч. 3 цієї ж статті особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком:1) перший розряд:молодший офіцерський склад - до 45 років. У системному тлумаченні з ч. 2 ст. 5 Закону можна побачити, що армійське звання старшого лейтенанта віднесено до молодшого офіцерського складу, а відповідно граничний вік для перебування старшого лейтенанта в запасі становить 45 років. Відповідно до ч. 1 ст. 32 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку. Отже, я маю право на виключення з військового обліку та переведення у відставку на підставі досягнення граничного віку перебування в запасі?

08.08.2023 16:58 354

Відповіді

Поки немає відповідей

Теги

Схожі питання