Чи має право робототавиць розголошувати інформаціюпро судимість …?

вирішено

… працівника третім особам?

10.07.2023 15:00 293

Відповіді

Photo of 30.09.tana2002 Тетяна Мазур

Інформація про судимість відноситься до персональних даних. Відповідно до статті 2 ЗУ "Про захист персональних даних" персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Працівник відноситься до названих категорій.

Відповідно до статті 7 того ж Закону забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних. Вищесказане не застосовується, якщо обробка персональних даних:

1) здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на обробку таких даних; 2) необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків володільця у сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням відповідного захисту. ої особи у разі недієздатності або обмеження цивільної дієздатності суб'єкта персональних даних; 3) здійснюється із забезпеченням відповідного захисту релігійною організацією, громадською організацією світоглядної спрямованості, політичною партією або професійною спілкою, що створені відповідно до закону, за умови, що обробка стосується виключно персональних даних членів цих об'єднань або осіб, які підтримують постійні контакти з ними у зв'язку з характером їх діяльності, та персональні дані не передаються третій особі без згоди суб'єктів персональних даних; 4) необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги; 5) необхідна в цілях охорони здоров’я; 6) необхідна в цілях забезпечення ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (в обсягах даних, зазначених у статті 7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів"); 7) стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом та здійснюється державним органом в межах його повноважень, визначених законом; 8) стосується даних, які були явно оприлюднені суб'єктом персональних даних.

Відповідно до статті 14 поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини та для проведення Всеукраїнського перепису населення.

Отже, роботодавець має право знати про судимість працівника, але розголошувати дану інформацію він не може. Випадки, коли персональні дані (судимість) може оброблятися зазначені в статті 7 ЗУ "Про обробку персональних даних".

10.07.2023 18:00

Теги

Схожі питання