Якими юридичними процедурами керуються органи влади під час ліквідації

вирішено

Якими юридичними процедурами керуються органи влади під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій?

07.07.2023 20:06 328

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації - це проведення комплексу заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації.

Юридичні процедури, якими керуються органи влади під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначено в Кодексі цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI.

Вищевказаний кодекс регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Для координації дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, а також організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:

  • використовуються пункти управління та центри управління в надзвичайних ситуаціях;
  • утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • призначаються керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • утворюються штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • визначається потреба у силах цивільного захисту;
  • залучаються сили цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Загальне керівництво організацією та проведенням заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відновлювальних робіт здійснює залежно від рівня та характеру походження надзвичайної ситуації Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, на адміністративній території або території яких сталася надзвичайна ситуація.

10.07.2023 09:37

Теги

Схожі питання