Як в Україні зареєструвати обʼєкт інтелектуальної власності?

вирішено
Без деталей.
10.04.2023 15:08 350

Відповіді

Photo of lorina200215 Лорина Федан

Об’єкти авторського права – твори літератури, науки та художні. Вони не підлягають обов’язковій державній реєстрації. Охороняються у загальному порядку з моменту створення все життя і 70 років після смерті автора. Повний перелік того, що є об’єктами авторського права, можна знайти у статті 5 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Об’єкти права промислової власності (винаходи, промислові зразки, корисні моделі, знаки для товарів і послуг - ТМ), які дійсні лише з моменту державної реєстрації та мають свій термін дії. Щоб підтверджувати права на ці об’єкти, потрібно кожен раз в установленому порядку їх продовжувати, оплачуючи необхідні державні збори.

Загалом, реєстрацію права на винахід і корисну модель засвідчують патентом, а право на промислові зразки і торговельні марки – свідоцтвом.

Документами, які подають для отримання патенту, є:

 1. Заява про видачу патенту;
 2. Документи, що підтверджують оплату відповідних зборів (1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян);
 3. Креслення (якщо на них є посилання в описі);
 4. Опис винаходу або корисної моделі (потрібно викладати у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно й повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі);
 5. Реферат (складають лише для інформаційних цілей, їх не можна брати до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення обсягу правової охорони);
 6. Формула винаходу або корисної моделі (повинна виражати його суть, базуватися на описі, має бути викладено у визначеному порядку ясно й стисло).

Для отримання патенту заявка на видачу патенту має пройти відповідні процедури (перевірка заявленого винаходу / корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності та умовам надання правової охорони, проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". На підставі експертного висновку УКРНОІВІ приймає рішення про видачу патенту.

Для отримання свідоцтва на промислові зразки заявнику потрібно подати наступні документи:

 1. Заяву на реєстрацію промислового зразка, у якій необхідно вказати заявника (заявників) і його адресу, а також автора (авторів), розкрити суть промислового зразка досить ясно й повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі (а також сплатити збір до спливу двох місяців від дати подання заявки).
 2. Комплект зображень виробу (сам виріб або у вигляді його макета чи малюнка), що дають повне й чітке уявлення про його зовнішній вигляд.
 3. Опис промислового зразка.
 4. Креслення, схеми, карти (за необхідності).

Для реєстрації торговельного знака й отримання відповідного свідоцтва до УКРНОІВІ необхідно подати такі документи:

 1. заяву на реєстрацію знака;
 2. зображення знака;
 3. перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП);
 4. сплатити державний збір за подання заявки;
 5. у випадку подання документів на реєстрацію представником фізичної або юридичної особи – необхідно подати довіреність, що уповноважує представника на вчинення таких дій від імені довірителя.

Якщо заявник просить про охорону кольору чи поєднання кольорів як відрізняльної ознаки своєї торговельної марки, то він повинен: – заявити про це та вказати в заяві колір чи поєднання кольорів; – подати в заявці кольорові зображення торговельної марки.

25.04.2023 16:17

Теги

Схожі питання