Що таке ТЗОВ?

вирішено

Що таке ТЗОВ?

03.07.2023 19:29 340 • telegram

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

Товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено «ТОВ» або «ТзОВ») — організація, суб'єкт господарювання, статутний капітал якої поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом товариства. ТОВ/ТзОВ є різновидом господарських товариств.

Станом на сьогодні ТОВ/ТзОВ - це найпоширеніша організаційно-правова форма комерційних організацій у світі.

Переваги товариства з обмеженою відповідальністю:

  • Засновниками та учасниками ТОВ можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти.
  • Розмір статутного капіталу ТОВ не обмежується. Гнучкі умови наповнення статутного капіталу.
  • Не забороняється реєстрація ТОВ з одним учасником.
  • Спрощена система управління підприємством — повноваження виконавчого органу підприємства, як правило, одноосібного, обмежені повноваженнями вищого органу управління — зборів засновників (учасників).
  • Відсутність законодавчо встановлених вимог до складання та подання спеціальної звітності, а також її опублікування (як для АТ).
  • Учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості зроблених ними внесків.
  • Відсутня необхідність здійснювати додаткові фінансові витрати на організацію обліку і проведення операцій з цінними паперами акціонерів.
  • Вільний вихід з ТОВ з передачею своєї частки капіталу іншим засновникам.
03.07.2023 20:35

Теги

Схожі питання