Хочу відкрити ветеринарний кабінет. Чи треба якісь ліцензії для цього?

вирішено
Без деталей.
29.06.2023 17:12 279

Відповіді

Photo of lorina200215 Лорина Федан

Так. Вам потрібна ліцензія з ветеринарної практики. Ліцензування ветеринарної діяльності здійснює Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. На період дії воєнного стану послугу отримують шляхом подачі декларації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

Подати заяву на отримання ліцензії можете особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

  1. Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/39/f449523n77.doc)
  2. Відомості суб’єкта господарювання щодо матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
  3. Відомості суб’єкта господарювання про наявність спеціалістів, що мають освітній і кваліфікаційний рівень, необхідний для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
  4. Засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують освітній та кваліфікаційний рівень спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
  5. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (його довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган)
  6. Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках
29.06.2023 20:35

Теги

Схожі питання